Huda – Một Vị Bia Đậm Muôn Sắc Tết

Brand: HUDA
Time: 2019
Location: Da Nang, Quang Binh, Vinh (Nghe An), Hue

Overview

  • Timing: 2019
  • Location: Đà Nẵng, Quảng Bình, Vinh ( Nghệ An), Huế

Objectives

  • 2019, “Một vị bia đậm muôn sắc tết

Other campaigns

Teambuilding Siemens Gamesa

Teambuilding Siemens Gamesa
Date: 19-21.10.2023
Local: Phú Quốc

COTECCONS BÌNH DƯƠNG HALF MARATHON 2023

COTECCONS BÌNH DƯƠNG HALF MARATHON 2023
Date: 08-2023
Local: KCN VSIP 3, Đường ĐT746B, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương

THE SINGLETON – THE SHOWCASE HUA VI VAN – VUNG VENH

THE SINGLETON – THE SHOWCASE HUA VI VAN – VUNG VENH
Date: 18.09.2023

Time: 6:00pm – 10:00pm

Location: Toong – 48A Vo Van Tan, D3, HCMC

Scroll to Top