Huda beer TET event

Brand: Huda Beer
Time: 2020
Location: Hue
TỈNHTổng lượng kháchKPI (khách)Kết quả (khách)
Quảng Bình2,5143,00084%
Đà Nẵng4,1663,000139%
Vinh5,5003,000183%
Huế4,7003,000157%
Tổng cộng16,88012,000141%

Other campaigns

Cafe Pho Brand Activation

Cafe Phố Brand Activation

Brand: Cafe Phố
Time: 2019
Location: Buon Me Thuot

Diageo Year End Party

DIAGEO Year End Party

Brand: Diageo
Time: 2019
Location: HCMC

Singleton Social Event

Singleton Social event

Brand: SIngleton
Time: 2019
Location: HCMC

Scroll to Top