Kun Kid Marathon

Brand: KUN
Time: 2020
Location: Hanoi, Hue, Quy Nhon

Overview

  • Timing: 24/7/2O20 – 26/7/2020
  • Location: Hanoi, Hue, Quy Nhon

Objectives

  • 2020, Kun wants to inspire kids about the active life, sporty spirit with the message “Cùng Kun vận động mỗi ngày

Other campaigns

Teambuilding Siemens Gamesa

Teambuilding Siemens Gamesa
Date: 19-21.10.2023
Local: Phú Quốc

COTECCONS BÌNH DƯƠNG HALF MARATHON 2023

COTECCONS BÌNH DƯƠNG HALF MARATHON 2023
Date: 08-2023
Local: KCN VSIP 3, Đường ĐT746B, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương

THE SINGLETON – THE SHOWCASE HUA VI VAN – VUNG VENH

THE SINGLETON – THE SHOWCASE HUA VI VAN – VUNG VENH
Date: 18.09.2023

Time: 6:00pm – 10:00pm

Location: Toong – 48A Vo Van Tan, D3, HCMC

Scroll to Top