AN KHANG – CSR Event

Brand: An Khang
Time: 2022
Location: 18 tỉnh

Objectives

  • Sự kiện chào mừng cột mốt 500 cửa hàng và hành trình trao yêu thương – Hành trình Tâm An Thân Khang
  • Chương trình thăm khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người nghèo

Timing and location

  • Timing: 07 – 2022
  • Location: 18 sự kiện tại 18 tỉnh

Other campaigns

Malto Đà Nẵng 2023

Brand: Malto
Timing: 01/2O23 – 09/2023
Location: Phú Thọ – Thái Nguyên – Đà Nẵng – Bình Dương -Hà Tĩnh

Hublot Christmas decoration 2022

HUBLOT – Christmas decoration

Brand: HUBLOT
Time: 12 – 2022
Location: Ho Chi Minh

Kid-marathon-Kun

Kun Marathon HCM

Brand: KUN
Time: 2022
Location: Ho Chi Minh

Scroll to Top