Kun Marathon HCM

Brand: KUN
Time: 2022
Location: Ho Chi Minh

Overview

  • Timing: 06/2O22 – /07/2022
  • Location: Ho Chi Minh

Objectives

  • 2022, Với tinh thần Cùng Kun vận động mỗi ngày, chuỗi chương trình Kun marathon được tố chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước giúp bé phát triển toàn diện “Tâm – Thể – Trí”

Other campaigns

Hublot Christmas decoration 2022

HUBLOT – Christmas decoration

Brand: HUBLOT
Time: 12 – 2022
Location: Ho Chi Minh

AN KHANG – CSR Event

Brand: An Khang
Time: 2022
Location: 18 tỉnh

TUBORG – HAPPY BIRTHDAY 3ZAN

Brand: TUBORG
Time: 05 – 2022
Location: Ha Noi

Scroll to Top