Malto Đà Nẵng 2023

Brand: Malto Timing: 01/2O23 – 09/2023 Location: Phú Thọ - Thái Nguyên - Đà Nẵng - Bình Dương -Hà Tĩnh

Objectives

2023 cùng Malto diễn ra chuỗi ngày hội “LEAD WITH LOF” – Tuổi trẻ Việt Nam, rèn đức luyện tài dẫn dắt tương lai nhằm cổ vũ, khuyến khích các em thi đua học tập và rèn luyện tốt với các hoạt động sáng tạo và vui chơi lành mạnh trên 10 tỉnh thành khắp cả nước.

Timing and location

Timing: 01/2O23 – 09/2023
Location: Phú Thọ – Thái Nguyên – Đà Nẵng – Bình Dương -Hà Tĩnh

Other campaigns

Hublot Christmas decoration 2022

HUBLOT – Christmas decoration

Brand: HUBLOT
Time: 12 – 2022
Location: Ho Chi Minh

AN KHANG – CSR Event

Brand: An Khang
Time: 2022
Location: 18 tỉnh

Kid-marathon-Kun

Kun Marathon HCM

Brand: KUN
Time: 2022
Location: Ho Chi Minh

Scroll to Top