Aeon Mall Long Biên - Trung Thu Việt Nhật 2023
Aeon Mall Long Biên - Trung Thu Việt Nhật 2023
Aeon Mall Long Biên - Trung Thu Việt Nhật 2023
Previous slide
Next slide

Objectives

Mừng trung thu đồng thơi tôn vin sự kết nối giao hữu tình cảm 50 năm Việt Nam – Nhật Bản

Timing and location

Aeon Mall Long Biên – 14/09/2023-25/09/2023 

Scroll to Top