Scooter Contest Aeon Mall Hà Đông 2023
Scooter Contest Aeon Mall Hà Đông 2023
Scooter Contest Aeon Mall Hà Đông 2023
Scooter Contest Aeon Mall Hà Đông 2023
Scooter Contest Aeon Mall Hà Đông 2023
Previous slide
Next slide

Objectives

Tạo sân chơi scooter cho các bé, cũng như là chuỗi sự kiện mừng năm học mới

Timing and location

Aeon Mall Hà Đông – 10/08/2023 – 12/08/2023

Scroll to Top