Our Works

  • All
  • Brand Activation
  • Brand event organization
  • Corporate event organization
  • Design
  • Event Management
  • IMC
  • Music event organization
  • Production
  • Uncategorized

Malto Đà Nẵng 2023

Brand: Malto
Timing: 01/2O23 – 09/2023
Location: Phú Thọ – Thái Nguyên – Đà Nẵng – Bình Dương -Hà Tĩnh

Hublot Christmas decoration 2022

HUBLOT – Christmas decoration

Brand: HUBLOT
Time: 12 – 2022
Location: Ho Chi Minh

AN KHANG – CSR Event

Brand: An Khang
Time: 2022
Location: 18 tỉnh

Kid-marathon-Kun

Kun Marathon HCM

Brand: KUN
Time: 2022
Location: Ho Chi Minh

TUBORG – HAPPY BIRTHDAY 3ZAN

Brand: TUBORG
Time: 05 – 2022
Location: Ha Noi

Halida – Vươn Tầm Huyền Thoại

Brand: HALIDA
Time: 04 – 2021
Location: Son La, Vinh Phuc, Ha Noi

Got a project?

Scroll to Top